26.3.07

Tuting og teikn

Med eit stort skilt i handa står han ved fotgjengarfeltet i krysset saman med fire-fem andre med liknande skilt. Det er fireårsmarkering for USAs invasjon i Irak. Slagorda er Gandhi-inspirerte og fredssymbolet er teikna på plakatane. Der står han og smiler med ein bart det ser ut til at han har hatt dei siste førti åra og seier "How are you?" når eg går forbi - men eg kjenner på meg at eg ikkje er klar for å diskutere USAs Irakpolitikk sjølv om dette skal vere ein dialogbasert aksjon eller noko slikt. Men det som set meg i godt humør, er all tutinga! Sjåførane som køyrer gjennom krysset tutar, vinkar, smiler, held opp tommelen - og han, den meir rutinerte aksjonisten, svarar med å vise fredsteiknet. Ein slags dialog vart det altså på han.